MKR/USD השוק

שער החליפין של MKR USD, מספר חילופי שווי השוק הכולל ב 2 חילופי.

Coin1 Name LinkMaker
שוקMKR/USD
Coin2 Name LinkU.S. Dollar
נפח Usd5411253871
חילופי כמות2
Avg Price604.535

חילופי

רשימה מלאה ודירוג של חילופי הסחר Maker עבור U.S. Dollar.


#Exchangeנפח Usdמחירנפחמעודכן
1Bitinka5411177098476.8580.54% לפני זמן רב.
2Ethfinex68738681.272.68% לפני זמן רב.