MKR/USD השוק

שער החליפין של MKR USD, מספר חילופי שווי השוק הכולל ב 2 חילופי.

Coin1 Name LinkMaker
שוקMKR/USD
Coin2 Name LinkU.S. Dollar
נפח Usd3576499
חילופי כמות2
Avg Price717.235

חילופי

רשימה מלאה ודירוג של חילופי הסחר Maker עבור U.S. Dollar.


#Exchangeנפח Usdמחירנפחמעודכן
1Bitinka3411526734.473.54% לפני זמן רב.
2Ethfinex644057303.97% לפני זמן רב.