DASH/USD השוק

שער החליפין של DASH USD, מספר חילופי שווי השוק הכולל ב 17 חילופי.

Coin1 Name LinkDash
שוקDASH/USD
Coin2 Name LinkU.S. Dollar
נפח Usd18856617
חילופי כמות17
Avg Price174.444

חילופי

רשימה מלאה ודירוג של חילופי הסחר Dash עבור U.S. Dollar.


#Exchangeנפח Usdמחירנפחמעודכן
1P2PB2B445748655.240.22% לפני זמן רב.
2Kraken1577928193.71.26% לפני זמן רב.
3BiteBTC1449869132.977.75% לפני זמן רב.
4Bitfinex131553485.41.63% לפני זמן רב.
5Exmo44988199.922.07% לפני זמן רב.
6Bitinka249507114.490.31% לפני זמן רב.
7GDAX15726567.450.15% לפני זמן רב.
8Livecoin93549609.220.25% לפני זמן רב.
9BitBay39584158.850.38% לפני זמן רב.
10Coinroom35237122.691.08% לפני זמן רב.
11Alterdice28247148.40.62% לפני זמן רב.
12CEX.IO20621113.942.92% לפני זמן רב.
13B2BX859169.879000% לפני זמן רב.
14Lykke Exchange47861654.77% לפני זמן רב.
15SouthXchange306366.831.2% לפני זמן רב.
16Bitsane624624.480.06% לפני זמן רב.
17C-CEX53980.06% לפני זמן רב.