XRP, צמיחה חברתית


סיכום גרף של קצב הגידול של XRP`s פופולריות, בנפרד עבור כל רשת חברתית.


שםXRP
סמלXRP
סמל
קודripple
מחיר $0.291281
רשתות חברתיות 1 יום 0%
רשתות חברתיות 7 ימים 0%
רשתות חברתיות 30 ימים 0%

XRP צמיחה על Facebook, Twitter ו-Reddit


בסך הכל גרף של קצב הגידול של XRP`s פופולריות ברשתות חברתיות כמו Facebook, Twitter ו-Reddit ב-30 הימים האחרונים.


Facebook צמיחה של יום 1 0%
צמיחה של יום אחד בטוויטר 0%
Reddit-צמיחה של יום אחד ב 0%
Facebook צמיחה של 7 ימים 0%
צמיחה של 7 ימים בטוויטר 0%
Reddit צמיחה 7 ימים 0%
Facebook צמיחה 30 ימים 0%
צמיחה של 30 ימים בטוויטר 0%
Reddit צמיחה 30 ימים 0%