Bitcoin, צמיחה חברתית


סיכום גרף של קצב הגידול של Bitcoin`s פופולריות, בנפרד עבור כל רשת חברתית.


שםBitcoin
סמלBTC
סמל
קודbitcoin
מחיר $8793.53
רשתות חברתיות 1 יום 0%
רשתות חברתיות 7 ימים 0%
רשתות חברתיות 30 ימים 0%

Bitcoin צמיחה על Facebook, Twitter ו-Reddit


בסך הכל גרף של קצב הגידול של Bitcoin`s פופולריות ברשתות חברתיות כמו Facebook, Twitter ו-Reddit ב-30 הימים האחרונים.


Facebook צמיחה של יום 1 0%
צמיחה של יום אחד בטוויטר 0%
Reddit-צמיחה של יום אחד ב 0%
Facebook צמיחה של 7 ימים 0%
צמיחה של 7 ימים בטוויטר 0%
Reddit צמיחה 7 ימים 0%
Facebook צמיחה 30 ימים 0%
צמיחה של 30 ימים בטוויטר 0%
Reddit צמיחה 30 ימים 0%